Ειδική Κατασκευή: SACRED MOUNTAIN

Αρχιτέκτων:

Jerszy Seymour

Αντικείμενο:

Μεταλλική Κατασκευή

Τοποθεσία:

Κοπεγχάγη